Teczka 5-latka. Przewodnik metodyczny cz.1 - Polska Księgarnia

Teczka 5-latka. Przewodnik metodyczny cz.1

3.99 w tym BTW

Na stanie

Opis

Koleżanko! Oddajemy w twoje ręce przewodnik metodyczny, który jest uzupełnieniem kart pracy zamieszczonych w „Teczce 5-latka. Zgaduję, rysuję, maluję”.
Zaprezentowane w nim zabawy i ćwiczenia są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego
z uwzględnieniem koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Nasze propozycje, rozwijające zdolności słowno-językowe, wizualno-przestrzenne, muzyczne,
cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne,
gwarantują poszerzenie wiadomości oraz zdobycie nowych umiejętności przez twoich podopiecznych, przygotowują także do podjęcia nauki w szkole.
Opracowany materiał możesz wykorzystać w całości lub potraktować
jako pomoc podczas przygotowywania swoich zajęć, dowolnie go modyfikując.
Wychodząc z założenia, że praca z małym dzieckiem powinna być nie tylko efektywna, ale i efektowna,
zamieściłyśmy w naszym przewodniku sporo zabaw rozbudzających naturalną ciekawość przedszkolaków,
a zarazem pozwalających na samodzielne działania dzieci.
Zabawy badawcze i eksperymentowanie to wspaniały sposób poznawania zasad rządzących prawami natury
– a jednocześnie nauka cierpliwości, dokładności oraz współpracy.

Mamy nadzieję, że ,,zarazimy” cię tą formą zdobywania i przekazywania wiedzy.
Proponując różnorodne techniki plastyczne, zachęcamy do rozwijania wyobraźni i myślenia przestrzennego dziecka poprzez rysowanie,
malowanie, lepienie, konstruowanie, projektowanie i budowanie modeli wizualnych.
Spacery, wycieczki, zabawy swobodne i zorganizowane nie tylko poszerzają wiedzę dzieci na temat otaczającego ich świata,
ale także (poprzez wielozmysłowe poznawanie przyrody)
przyczyniają się do rozbudzania wrażliwości małego człowieka oraz wpływają na poprawę jego zdrowia i kondycji.
Większość zabaw i ćwiczeń, które proponujemy, można przeprowadzić w ogrodzie przedszkolnym.
Zachęcamy cię, jeśli to tylko możliwe, abyś spędzała z dziećmi jak najwięcej czasu na dworze
– wszak ruch i świeże powietrze sprzyjają harmonijnemu dorastaniu twoich podopiecznych.

Od Autorek

Informacje dodatkowe

Autor

Danuta Chrzanowska, Katarzyna Kozłowska, Paulina Gularska-Misiak

EAN

9788377704318