DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów - Polska Księgarnia

DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów

27.99 w tym BTW

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Każdy, kto zajmuje się badaniem i leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, powinien się zapoznać z najnowszym wydaniem podręcznika „DSM-5® bez tajemnic”, który stal się podstawową pozycją na świecie w zakresie stawiania diagnozy.

James Morrison rzetelnie i przystępnie prezentuje całe spektrum kategorii diagnostycznych DSM-5. Jego książka charakteryzuje się głęboką mądrością i humorem, które sprawiają, że może być ona cennym źródłem dla tysięcy klinicystów. W tym wyjątkowym opracowaniu autor prezentuje ponad 130 przykładów ilustrujących typowe obrazy kliniczne oraz proces badania diagnostycznego. Morrison rzeczowo omawia każdy przypadek, wyjaśniając, dlaczego dany pacjent pasuje do określonych kryteriów diagnostycznych i czemu inne rozpoznania są mało prawdopodobne. Na szczególną uwagę zasługują:

  • Krótkie przewodniki po kategoriach diagnostycznych omawianych w danym rozdziale.
  • Opisy zasadniczych cech, czyli prototypów, przedstawiające objawy i inne elementy diagnostyczne każdego zaburzenia.
  • Uwagi dotyczące kodowania, zawierające wskazówki na temat uszczegółowień, postaci i nasilenia zaburzeń.
  • Ramki uwypuklające główne pojęcia warte zapamiętania.
  • Tabele umożliwiające łatwy dostęp do ważnych informacji.

Objaśniając zawiłości kryteriów DSM-5, autor przedstawia zarówno kody ICD-10-CM, jak i ICD-9-CM w odniesieniu do każdego zaburzenia. Zamieszcza także Skalę Całościowej Oceny Funkcjonowania (GAF) wraz z jasnym uzasadnieniem jej stosowania.

Książka stanowi obowiązkową lekturę dla każdego klinicysty specjalizującego się w psychiatrii, psychologii klinicznej, klinicznej pracy socjalnej, pielęgniarstwie psychiatrycznym i poradnictwie psychologicznym.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Informacje dodatkowe

EAN

9788323339625