Biologia SP 5 ćw. WSiP - Polska Księgarnia

Biologia SP 5 ćw. WSiP

2.99 w tym BTW

Na stanie

Opis

Zadania w zeszycie ćwiczeń są ściśle skorelowane z podręcznikiem i umożliwiają doskonalenie zdobytych umiejętności. Dotyczą zagadnień związanych z budową i czynnościami życiowymi organizmów (od bakterii do roślin okrytonasiennych). Zawarte w nim polecenia odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej. Atrakcyjna grafika i teksty źródłowe – zadania zawierają rysunki, tabele i teksty źródłowe, dzięki czemu uczeń ma możliwość wytrenować umiejętność wykorzystania i interpretacji różnorodnych źródeł informacji. Różnorodne typy zadań aktywizujące uczniów – w zeszycie znajdują się zadania zamknięte różnych typów oraz zadania otwarte wymagające od uczniów większej kreatywności. Dzięki temu uczniowie nie popadają w rutynę i nie nudzą się w pracy z zeszytem. Dodatkowe zadania powtórzeniowe przeznaczone do lekcji powtórzeniowych – umożliwiają systematyczne powtarzanie większych partii materiału oraz wspomagają przygotowanie do sprawdzianów. Zeszyt, podobnie jak podręcznik, jest podzielony na działy:

1. Podstawy biologii. Struktura komórki.
2. Czynności życiowe i systematyka organizmów. Wirusy. Bakterie.
3. Protisty. Grzyby. Rośliny zarodnikowe.
4. Rośliny nasienne. Tkanki i organy roślinne.