1. Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie - Polska Księgarnia

1. Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie

15.99 w tym BTW

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Niniejsza publikacja to analityczne studium historyczno-wojskowe poświęcone organizacji
i szkoleniu polskiej 1. Dywizji Pancernej w okresie od jej utworzenia do chwili wyruszenia do walki w ramach 21. Grupy Armii.
Jej celem jest pogłębienie, usystematyzowanie i zobiektywizowanie dotychczasowego stanu wiedzy
na temat kolejnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych w jakich funkcjonowała pierwsza polska wielka jednostka pancerna,
założeń jej użycia taktycznego oraz niezwykle złożonego procesu szkolenia dywizji.
Jest ona pierwszym tak szczegółowym i rzetelnym opracowaniem tego tematu,
opartym na bogatej bazie źródłowej znajdującej się w brytyjskim the National Archives oraz w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Swe rozważania autor rozpoczyna w momencie utworzenia obozu Oddziałów Pancerno-Motorowych we Francji wiosną 1940 roku, a kończy w ostatniej dekadzie lipca 1944 roku, kiedy dywizja wyruszyła na front do Normandii.

Informacje dodatkowe

Autor

Juliusz S. Tym

EAN

9788361529279